Skontaktuj się

Specjalizacje

Postępowania sądowe i administracyjne. Arbitraż i mediacje

Sukces przed sądem lub organem administracyjnym to coś więcej niż tylko przygotowanie pism procesowych. Wymaga zaangażowania, perfekcyjnej znajomości sprawy oraz dobrej komunikacji z klientem.

Każdy z prawników naszej kancelarii ma duże doświadczenie procesowe. Rozumiemy, że bezpieczeństwo Twojego biznesu zależy nie tylko od dobrej opieki prawnej, ale także od skutecznego reprezentowania Twoich interesów przed organami publicznymi. Do każdego sporu lub postępowania podchodzimy z należytą uwagą. Razem z Tobą przygotowujemy optymalną strategię działania, uwzględniającą znaczenie sprawy dla Twojej sytuacji gospodarczej, ryzyko związane z przewlekłością postępowania i szanse, jakie może dać zawarcie ugody.

Oferujemy swoją pomoc na gruncie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym zwłaszcza przed organami regulacyjnymi takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, urzędy patentowe, Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Urząd Regulacji Energetyki. Bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz egzekucję komorniczą i skarbową. W swojej pracy wykorzystujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów, szukając substytutów dla wieloletnich postępowań sądowych.

Co robimy?

Oferujemy pomoc na gruncie postępowań sądowych i administracyjnych. Wykorzystujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów.

W czym możemy pomóc?

Postępowania sądowe

Reprezentujemy klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Prowadzimy obronę w postępowaniach karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w sprawach karnoskarbowych. Świadczymy także pomoc na gruncie spraw upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych.

Postępowania administracyjne

Występujemy w imieniu klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej
i samorządowej oraz w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Specjalizujemy się w sprawach toczących się przed organami regulacyjnymi, w tym przed KNF, UOKiK, Urzędem Patentowym, UKE i URE.

Mediacje i arbitraż

Świadczymy pomoc prawną w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań arbitrażowych, także tych o charakterze międzynarodowym. Bierzemy udział w mediacjach i postępowaniach ugodowych, a także zachęcamy do sięgania po alternatywne metody rozwiązywania sporów, gdy jest to korzystne dla reprezentowanej przez nas strony.

Postępowania z zakresu własności intelektualnej

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań z zakresu własności intelektualnej. Zapewniamy ochronę praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe), reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych oraz występujemy przed sądami w sprawach dotyczących naruszeń prawa autorskiego lub innych praw na dobrach niematerialnych naszych klientów.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Katarzyna Zajas - Aydogan

Radca Prawny, Partner

Katarzyna Zajas – Aydogan

Kamil Kania

Radca Prawny

Kamil Kania

Michał Piechota

Adwokat

Michał Piechota

Tycjan Mróz

Radca Prawny

Tycjan Mróz