Skontaktuj się

Specjalizacje

Kontrakty handlowe

Podstawą działania przedsiębiorcy na rynku są realizowane przez niego umowy handlowe. Dopilnujemy, by zawierane przez Ciebie kontrakty były bezpieczne i w pełni realizowały cele stawiane przed Twoją firmą.

Posiadamy wieloletnie i różnorodne doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu kontraktów handlowych. Specjalizujemy się w trudnych i złożonych współpracach, zwłaszcza tych o międzynarodowym charakterze. Do każdego kontraktu podchodzimy w sposób kreatywny i dostosowany do Twojej sytuacji. Zamiast generycznego szablonu otrzymasz od nas umowę, która będzie w pełni realizowała Twoje zamierzenia i chroniła Twój interes. Jesteśmy skrupulatni, wnikliwi i przewidujący – drobiazgowo analizujemy każdy zapis w umowie, jaką masz podpisać.

Nasza opieka nie kończy się na przygotowaniu treści kontraktu. Będziemy wspierać Cię w negocjacjach i postępowaniach dotyczących wykonania umowy. Zapewnimy Ci pomoc w dochodzeniu roszczeń lub obronę przed roszczeniami kontrahentów. Szukając najlepszego wyjścia z toczącego się sporu, uwzględniamy nie tylko zapisy umowy, ale szeroko rozumiany interes Twojego przedsiębiorstwa, w tym dalsze relacje z kontrahentami i wpływ postępowania na codzienną pracę firmy.

Co robimy?

Nasza opieka nie kończy się na przygotowaniu treści kontraktu. Będziemy wspierać Cię w negocjacjach i postępowaniach dotyczących wykonania umowy.

W czym możemy pomóc?

Przygotowanie i negocjowanie umów

Sporządzamy, opiniujemy, negocjujemy oraz aktualizujemy kontrakty zawierane przez Twoje przedsiębiorstwo z podmiotami prywatnymi i publicznymi. Przygotowujemy także dokumentację około kontraktową, w tym ogólne warunki wykonania umów, wzorce umowne, dokumenty dotyczące zabezpieczenia roszczeń.

Opieka nad realizacją kontraktów

Na bieżąco weryfikujemy stopień realizacji zawartych umów. Doradzamy, jak korzystać z przysługujących Ci uprawnień oraz jak egzekwować swoje prawa wobec kontrahentów. W razie konieczności przygotowujemy także strategię obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami Twoich partnerów i pomagamy znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie powstałego problemu.

Zamówienia publiczne i sektorowe

Specjalizujemy się w obsłudze zamówień publicznych i sektorowych. W zakresie opieki nad zamawiającymi pomagamy wybrać odpowiedni tryb postępowania, przygotowujemy dokumentację przetargową oraz zapewniamy wsparcie przy zawarciu umowy i realizacji zamówienia. Podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego pomagamy sporządzić dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w przetargu, wspieramy w negocjacjach z zamawiającym, przygotujemy i złożymy odwołanie w postępowaniu przetargowym czy skargę do sądu. Mamy również bogate doświadczenie w zakresie umów konsorcjum i umów partnerstwa publiczno-prawnego.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

Katarzyna Zajas - Aydogan

Radca Prawny, Partner

Katarzyna Zajas – Aydogan