Skontaktuj się

Specjalizacje

Prawo korporacyjne

Bezpieczeństwo spółki wynika nie tylko z ustabilizowanej pozycji na rynku, ale przede wszystkim z dobrej organizacji jej wewnętrznej działalności. Pomożemy Ci sprawić, by Twoje firma rozwijała się bez potknięć i zgrzytów.

Na sytuację spółki składają się regulacje różnych dziedzin prawa – cywilnego, handlowego, karnego i karnoskarbowego, podatkowego czy prawa pracy. Pomoc w funkcjonowaniu takiego podmiotu musi obejmować zatem wiele różnych kompetencji i uwzględniać większy niż zwykle poziom elastyczności oraz dostępności zaangażowanych w nią prawników.

Opieka biznesu oferowana przez nasz zespół bazuje na zbudowaniu osobistej relacji opiekuna ze spółką. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Klienta i dostarczenie mu narzędzi prawnych ułatwiających prowadzenie działalności. Nasze usługi obejmują wszystkie etapy istnienia spółki. Wspieramy naszych klientów w zakładaniu spółek, zmianach kapitału zakładowego, przeprowadzaniu działań inwestycyjnych oraz w codziennym funkcjonowaniu podmiotu. Posiadamy duże doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem oraz reorganizacją grup kapitałowych. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy naszych klientów obronną ręką przez postępowania restrukturyzacyjne i upadłość.

Co robimy?

Nasze usługi obejmują wszystkie etapy istnienia spółki.

W czym możemy pomóc?

Opieka korporacyjna

Wspieramy naszych klientów w wyborze optymalnej formy działalności, zakładaniu, prowadzeniu oraz likwidowaniu spółek. Sporządzamy dokumenty korporacyjne dostosowane do potrzeb spółki, przeprowadzamy ją przez proces zmiany kapitału zakładowego oraz chronimy jej własność intelektualną, informacje poufne, know-how i tajemnice przedsiębiorstwa. Zapewniamy również wsparcie w obsłudze zgromadzeń organów spółki i doradztwo w zakresie stosowania zasady biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule).

Spory korporacyjne

Wypracowana przez nas metodyka pracy ułatwia unikanie sporów korporacyjnych wewnątrz spółki. Jej podstawą są odpowiednio przygotowane dokumenty korporacyjne i budowanie relacji opartych na zaufaniu wewnątrz organizacji. W przypadku wystąpienia sporu pomagamy spółce lub członkom jej organów w uzyskaniu korzystnego i szybkiego rozwiązania.

Grupy kapitałowe

Wspieramy naszych klientów w procesach łączenia, przejmowania, podziału i przekształcenia spółek, a także w zakresie tworzenia struktur holdingowych i grup kapitałowych. Przygotowujemy koncepcje, doradzamy w wyborze właściwej formy, opracowujemy niezbędne dokumenty, reprezentujemy w postępowaniu rejestracyjnym.

Restrukturyzacja i upadłość

Prowadzimy naszych klientów przez cały proces restrukturyzacji lub upadłości. Pomagamy w wyborze optymalnego rozwiązania, sporządzamy niezbędne dokumenty, reprezentujemy klienta w relacjach z ZUS, urzędami skarbowymi i innymi wierzycielami, a także zapewniamy wsparcie w uzyskaniu finansowania na spłatę zadłużenia.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Veronika Huplik

Prawnik

Veronika Huplik