Skontaktuj się

Specjalizacje

Rynki kapitałowe

Dzięki długoletniej praktyce zbudowanej na silnych, merytorycznych podstawach, zapewniamy bezpieczeństwo podmiotom funkcjonującym na rynku kapitałowym oraz instytucjom finansowym.

Brutalne realia rynku kapitałowego sprawiają, że funkcjonujące na nim podmioty potrzebują wyjątkowego wsparcia. Wsparcia opartego na dobrej znajomości zasad rządzących obrotem papierami wartościowymi oraz innowacyjnym podejściu do rozwiązywania problemów. Funkcjonowanie funduszu lub spółki to nie tylko obecność na giełdzie. Kompleksowa, nowoczesna opieka prawna takiego podmiotu musi obejmować wszystkie aspekty działalności, od drobnych spraw pracowniczych po wielkie, międzynarodowe kontrakty.

Nasza kancelaria zapewnia taką opiekę klientom, którzy nam zaufali. Stworzony przez nas zespół specjalistów na bieżąco monitoruje sytuację prawną wspieranych podmiotów. Bierzemy aktywny udział w planowaniu rozwoju przedsiębiorstw, ale także budowaniu ich wiarygodności i wizerunku, niezbędnych podczas obecności na giełdzie. Nie ograniczamy się przy tym do Giełdy Papierów Wartościowych – pomagamy także podmioty z rynku NewConnect oraz wszelkiego rodzaju instytucjom finansowym.

Co robimy?

Stworzony przez nas zespół specjalistów na bieżąco monitoruje sytuację prawną wspieranych podmiotów.

W czym możemy pomóc?

Rynek kapitałowy

Podejmujemy wszystkie niezbędne działania, by wprowadzić spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych lub rynek NewConnect. Sporządzamy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych i wprowadzamy je do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym. Mamy spore doświadczenie w przymusowym wykupie akcji, delistingu spółek i egzekwowaniu w nich zasad ładu korporacyjnego.

Opieka nad spółkami publicznymi

Zapewniamy pełne wsparcie prawne spółkom publicznym, zarówno w zakresie ich bieżącego funkcjonowania, jak i planowanych działań inwestycyjnych. Reprezentujemy spółki publiczne przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz w relacjach z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Wsparcie podmiotów inwestycyjnych

Prowadzimy bieżącą obsługę firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz rozliczeniu planowanych przez nich transakcji kapitałowych.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Veronika Huplik

Prawnik

Veronika Huplik