Skontaktuj się

Specjalizacje

Transakcje M&A

Fuzje i przejęcia spółek nie mają przed nami tajemnic – potrafimy bezpiecznie przeprowadzać zmiany właścicielskie w podmiotach gospodarczych.

Transakcje dotyczące przekształceń, fuzji oraz przejęć spółek należą do najtrudniejszych zadań, przed jakimi stają prawnicy. Z uwagi na często skomplikowane stosunki właścicielskie, istniejące długi oraz zobowiązania, prawo do wykonywania regulowanej działalności czy międzynarodowy charakter, działania z zakresu M&A narażone są na duże ryzyko. Przeoczenie lub niedopilnowanie nawet drobnych spraw może mieć poważne negatywne konsekwencje dla dalszego prowadzenia biznesu. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy sprawić, by do takich zdarzeń nigdy nie doszło.

Zapewniamy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu wszystkich rodzajów transakcji M&A. Dbamy przy tym nie tylko o stronę prawną, ale także perspektywy biznesowe naszych klientów. Fuzja lub przejęcie spółki nie są celem samym w sobie i zmierzają do osiągnięcia konkretnego rezultatu ekonomicznego. Naszym zadaniem jest sprawić, by został osiągnięty bez niepotrzebnych problemów przed rozpoczęciem transakcji, w jej trakcie i w okresie post-transakcyjnym. Choć brzmi to jak generyczny slogan, Twoje bezpieczeństwo naprawdę jest naszym priorytetem.

Co robimy?

Zapewniamy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu wszystkich rodzajów transakcji M&A.

W czym możemy pomóc?

Przygotowanie i przeprowadzenie transakcji M&A

Zapewniamy kompleksowe opracowanie struktury i modelu transakcji M&A. Bierzemy udział w negocjacjach, wspieramy w pozyskaniu finansowania i zgód antymonopolowych oraz sporządzamy niezbędną do przeprowadzenia całego procesu dokumentację, w tym umowy sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa (SPA) oraz dokumentów zabezpieczeń. Oferujemy także doradztwo po sfinalizowaniu całego przedsięwzięcia.

Private Equity/Venture Capital

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie finansowania inwestycji w modelu Private Equity oraz Venture Capital. Oferowane przez nas wsparcie obejmuje opracowanie struktury i dobór odpowiedniego modelu finansowania, negocjacje z funduszami lub podmiotami zainteresowanymi pozyskaniem finansowania, oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym umów.

Due diligence

Mamy bogate doświadczenie w procesach due diligence spółek i przedsiębiorstw tak prowadzonych dla klienta zainteresowanego ich nabyciem, jak i dla podmiotu przygotowującego się do procesu ich sprzedaży, których celem jest analiza ich stanu prawnego i zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń dla planowanej transakcji. W audytach uwzględniamy istotne aspekty działalności spółki czy przedsiębiorstwa, w tym kwestie korporacyjne, status składników majątkowych przedsiębiorstwa, zawarte umowy, wierzytelności i długi, dokumentację wewnętrzną, relacje z kontrahentami i ryzyko wystąpienia przeciwko przedsiębiorcy z roszczeniami, kwestie pracownicze, oddziaływanie na środowisko oraz postępowania, których stroną jest klient. W przypadku gdy naszym Klientem jest strona sprzedająca, dodatkowo doradzamy w procesie przygotowania danych i dokumentów do audytu i wspieramy w procesie Q&A.

Programy menadżerskie

Wypracowaną przez nas metodykę wsparcia spółek w procesach M&A oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego uzupełniamy autorskimi rozwiązaniami w zakresie programów menadżerskich. Ułatwiamy naszym klientom tworzenie kadry zarządzającej poprzez programy motywacyjne dla członków organów spółki oraz jej kluczowych pracowników. Z powodzeniem korzystamy z instrumentów finansowych (obligacje, warranty subskrypcyjne) i wprowadzamy programy w spółkach portfelowych.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

Katarzyna Zajas - Aydogan

Radca Prawny, Partner

Katarzyna Zajas – Aydogan

Michał Piechota

Adwokat

Michał Piechota

Case studies

Wszystkie case studies
Case studyTransakcje M&A

Doradzaliśmy Polskiej Grupie Bruno Tassi w procesie reorganizacji, wydzielenia dwóch linii biznesowych oraz przygotowaniu do transakcji

Nasi prawnicy kolejny raz doradzali naszemu Klientowi - Polskiej Grupie Bruno Tassi, będącej czołowym dystrybutorem prod...

Doradzaliśmy Polskiej Grupie Bruno Tassi w procesie reorganizacji, wydzielenia dwóch linii biznesowych oraz przygotowaniu do transakcji
Case studyTransakcje M&A

Świadczyliśmy doradztwo prawne przy połączeniu spółek Fellowmind Poland sp. z o.o. oraz AXACOM sp. z o.o.

Nasze wsparcie prawne miało kompleksowy charakter i obejmowało due diligence oraz prace nad dokumentacją transakcyjną, w...

Świadczyliśmy doradztwo prawne przy połączeniu spółek Fellowmind Poland sp. z o.o. oraz AXACOM sp. z o.o.