Skontaktuj się

Specjalizacje

Zarządzanie strategią i kryzysem w spółce giełdowej

Oferujemy eksperckie wsparcie w przygotowaniu i realizacji strategii komunikacyjnej  spółek giełdowych oraz w rozwiązywaniu kryzysów, zwłaszcza na tle relacji z rynkiem kapitałowym.

Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu informacją poufną. Pomożemy Ci ocenić, kiedy konieczne jest opublikowanie takiej informacji, a także kiedy możesz to opóźnić. Przygotujemy i wdrożymy kompleksową strategię komunikacji spółki z rynkiem kapitałowym, akcjonariuszami, kontrahentami i mediami. Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu kryzysem związanym z informacją poufną – zapewnimy Ci niezbędne wsparcie, by wyjść cało z tego typu kłopotów. Wielokrotnie sporządzaliśmy dokumentację poświęconą informacjom poufnym i wiemy, jak zapewnić im należyte bezpieczeństwo.

Nasz zespół zapewnia pomoc spółkom giełdowym na każdej płaszczyźnie ich działania. Będziemy wspierać Cię w walce z naruszeniami bezpieczeństwa informacji, manipulacją i wrogim przejęciem. Świadczymy także pomoc prawną w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego i postępowaniach związanych ze sporami korporacyjnymi. Pomożemy Ci w realizacji ustawowych obowiązków ciążących na spółce giełdowej oraz w dochodzeniu jej praw. Naszym celem jest bezpieczeństwo i stabilny rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Co robimy?

Przygotujemy dopasowaną do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa politykę bezpieczeństwa informacji i zapewnimy reprezentację w postępowaniach.

W czym możemy pomóc?

Strategia komunikacyjna spółki

Przygotujemy optymalną strategię komunikacji spółki giełdowej z rynkiem kapitałowym i nadzorcą. Sporządzane przez nas rekomendacje obejmują wszystkie istotne aspekty działalności spółki, w tym zarządzanie informacją poufną, budowanie wizerunku firmy oraz zapobieganie sporom korporacyjnym.

Zarządzanie informacją poufną

Zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie informacji poufnych. Pomożemy Ci zidentyfikować takie informacje oraz wypracować optymalną strategię postępowania z nimi. Nasze wsparcie obejmuje publikację i opóźnianie publikacji informacji poufnych, realizowanie polityki bezpieczeństwa tej informacji oraz dochodzenie roszczeń związanych z bezprawnym ujawnieniem informacji.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Jesteśmy specjalistami od zarządzania kryzysem. Przygotujemy dla Twojej spółki kompleksową procedurę zwalczania kryzysu na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Będziemy wspierać Cię na każdym etapie ustalania przyczyn i zwalczania skutków kryzysu. Sporządzimy właściwą strategię postępowania i zarekomendujemy działania, których celem będzie ochrona wizerunku oraz pozycji Twojej spółki na rynku kapitałowym.

Relacje z rynkiem kapitałowym

Zapewniamy spółkom giełdowym wsparcie w budowaniu relacji z rynkiem kapitałowym i organami polskiego oraz europejskiego nadzoru finansowego. Bierzemy udział w kształtowaniu wizerunku spółki i ułatwiamy realizację nałożonych na nią obowiązków informacyjnych. Reprezentujemy także spółki w prowadzonych postępowaniach, w tym postępowaniach prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

Robert Wąchała

Of Counsel

Robert Wąchała

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Veronika Huplik

Prawnik

Veronika Huplik