Skontaktuj się

Zespół

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim w sporach korporacyjnych, odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w sporach pomiędzy akcjonariuszami oraz między akcjonariuszami a członkami organów tych spółek. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Pomaga spółkom notowanym na GPW S.A. w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych i kształtowaniu polityki informacyjnej.

W 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską p.t. „Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”. Podczas studiów doktoranckich dwukrotnie prowadziła badania w Instytucie im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu. Autorka publikacji z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bucerius Law School w Hamburgu, studiów podyplomowych English and European Union Law prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński oraz British Law Center, Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Włada biegle językiem angielskim i językiem niemieckim.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną