Skontaktuj się

Zespół

Bartosz Marciniak

Adwokat

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych. Reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w licznych postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi, głównie w sprawach gospodarczych, w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych i karnych, w których występuje jako pełnomocnik lub obrońca. Wiele spośród prowadzonych przez niego postępowań ma wysoką wartość przedmiotu sporu lub znaczny stopień skomplikowania. Zapewnia klientom stałą, bieżącą obsługę prawną w obszarze prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie przygotowywania i weryfikacji zawieranych przez nich kontraktów handlowych. Jego doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę specjalistyczną – między innymi kolejową, drogową i portową. Posiada rozległą wiedzę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa umów, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa administracyjne i prawa budowlanego. Biegle włada językiem angielskim i węgierskim.

Ukończył studia prawnicze (2007) oraz filologię węgierską (2005) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie studiów dwukrotnie odbył półroczny kurs językowy na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie uczestniczył również w wykładach z węgierskiego prawa konstytucyjnego i karnego. W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2011 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W wolnych chwilach wędruje w górach, biega i jeździ na rowerze, a zimą – na nartach.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną

Od złożonych transakcji po codzienne sprawy Twojej firmy. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.