Skontaktuj się

Zespół

Iwona Madeja

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UJ. W trakcie studiów była członkiem Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej WPIA UJ, ukończyła Szkołę Prawa Słowackiego WPIA UJ oraz uczestniczyła w rocznym stypendium w ramach programu Erasmus + w Uniwersytecie Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie. 

Wspiera zespół kancelarii przygotowując analizy prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy oraz sporządza projekty umów gospodarczych i pism procesowych. W obrębie jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko rozumiane prawo prywatne. 

Posługuje się językiem angielskim. 

W czasie wolnym chodzi po górach, czyta literaturę faktu, ogląda filmy i w miarę możliwości zwiedza kraje Europy Środkowej.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną