Skontaktuj się

Zespół

Jakub Wielewicki

Asystent Prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Posiada ponad roczne doświadczenie praktyczne zdobywane w krakowskich kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, gdzie do zakresu jego obowiązków należało wspieranie prawników w przeprowadzaniu audytów due diligence spółek, procesach reorganizacji przedsiębiorstw, przygotowywaniu umów i dokumentów korporacyjnych oraz postępowaniach rejestrowych.

Uczestnik wielu kursów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa własności intelektualnej, m. in. organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ „Akademii Prawa Prywatnego” oraz przeprowadzanego przez Deloitte szkolenia „Case Academy”.

Jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Seminarium magisterskie realizuje w Katedrze Prawa Cywilnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną