Skontaktuj się

Zespół

Kamil Kania

Radca Prawny

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych. Reprezentuje interesy przedsiębiorców prowadzących spory ze swoimi kontrahentami, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym, a także występuje w imieniu wspólników bądź akcjonariuszy spółek kapitałowych, pozostających w sporach korporacyjnych. Zapewnia również klientom kancelarii stałą, bieżącą obsługę prawną w obszarze prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie przygotowywania i weryfikacji zawieranych przez nich kontraktów.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu windykacji należności, począwszy od etapu wezwania dłużnika do zapłaty, a skończywszy na reprezentowaniu interesów wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. W zakresie sporów korporacyjnych prowadził postępowania zarówno, tak klasyczne, jak sprawy o uchylenie uchwał dotyczących sposobu podziału zysku, jak i te o wiele rzadziej spotykane, jak na przykład sprawy o rozwiązanie spółki na żądanie jednego ze wspólników. W toku dotychczasowej praktyki zawodowej uczestniczył w audytach poprzedzających transakcje nieruchomościami, jak i obsługiwał ich przeprowadzanie.

W 2017 roku ukończył  z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w 2021 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Włada językiem angielskim.

Prywatnie pasjonat historii, szczególnie z okresu starożytności, literatury fantasy oraz komputerowych gier fabularnych i strategicznych. 

 

 

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną