Skontaktuj się

Zespół

Katarzyna Hartabus

Dyrektor Zarządzający

Zarządza codzienną działalnością Kancelarii. Odpowiada za realizację działań w takich obszarach jak m.in. administracja, finanse, kadry i rekrutacja. Koordynuje bieżące funkcjonowanie biura, zarządza wydatkami, współpracuje z firmami zewnętrznymi. Sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu. Dba o komunikację z klientami, a także o sprawy związane z marketingiem. Tworzy i wdraża standardy oraz procedury pracy.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie z zakresu administracji oraz zarządzania biurem.

Z kancelarią Forton Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. jest związana od 2015 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach. 

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posługuje się językiem angielskim.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną