Skontaktuj się

Zespół

Katarzyna Zajas – Aydogan

Radca Prawny, Partner

Od ponad 20 lat związana z Kancelarią; od 2006 roku jest jednym z jej Partnerów. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i kontraktach na realizację projektów inwestycyjno-budowalnych oraz umowach w obrocie nieruchomościami. Doradza klientom w różnych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego związanych z ich bieżącą działalnością.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów infrastrukturalnych. Doradzała przy największych transakcjach dotyczących budowy elektrowni tak na etapie negocjacji i zawierania umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji umów. 

Jest specjalistką także z zakresu obrotu nieruchomościami. Nadzoruje realizowane przez Kancelarię procesy DD nieruchomości, uczestniczy w przygotowaniu i negocjowaniu umów zbycia i nabycia nieruchomości. Doradza w realizacji szeregu projektów deweloperskich, tak projektach mieszkaniowych, jak i  projektach związanych z realizacją centrów logistycznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na szkoleniach dla podmiotów działających w branży deweloperskiej.

Z powodzeniem doradza klientom w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A. Doradza klientom we wszelkich typach transakcji związanych z nabyciem spółek lub składników majątkowych.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  Podyplomowe Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Biegle włada językiem angielskim.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną