Skontaktuj się

Zespół

Robert Wąchała

Of Counsel

Dołączył do Forton Legal w kwietniu 2023r. Od października 2020r. prowadzi działalność w zakresie doradztwa rynku kapitałowego. Obejmuje ona przede wszystkim wsparcie spółek publicznych w działaniach strategicznych i kryzysowych ale również pomoc w wykonywaniu bieżących obowiązków informacyjnych tych podmiotów, członków ich organów jak też akcjonariuszy. Udziela wsparcia w kontaktach z UKNF, GPW i KDPW oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego, w szczególności domami maklerskimi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Oferuje również pomoc merytoryczną i proceduralną w działaniach nadzorczych i postępowaniach prowadzonych przez KNF.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W latach 1996–2006 pracownik Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz. W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), sprawował nadzór nad:

  • obrotem giełdowym w zakresie wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych,
  • wykonywaniem przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych,
  • wykonywaniem przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach i znacznych pakietach akcji,
  • przestrzeganiem przez inwestorów przepisów o przejęciach spółek publicznych,
  • wykonywaniem przez firmy inwestycyjne i platformy obrotu obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia MiFIR w zakresie udostępniania przez te podmioty informacji o transakcjach.

Jako Dyrektor Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego (2018-2019) był również odpowiedzialny m.in.  za:

  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad spółkami infrastruktury rynku kapitałowego (spółki z grupy GPW i grupy KDPW), oraz
  • koordynację prac w UKNF związanych ze Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcje:

  • Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).
  • Członka Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004–2007).
  • Członka Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).

Od października 2019r. dołączył do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowy i zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W ramach Zarządu Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie regulacji związanych ze spółkami publicznych w zakresie ich giełdowości.

Od października 2020r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Ceres Dom Inwestycyjny S.A. oraz członka Zespołu Doradczego w KDPW.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną

Od złożonych transakcji po codzienne sprawy Twojej firmy. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.