Skontaktuj się

Zespół

Veronika Huplik

Prawnik

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Świadczy doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych oraz ich organów. Posiada  doświadczenia w przygotowywaniu prospektu Programu Emisji Obligacji, sporządzaniu suplementów w trakcie trwania programu oraz komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół obowiązków informacyjnych spółek publicznych, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR. Posiada doświadczenie w przygotowania polityk obiegu informacji poufnych w grupach kapitałowych, a także w sporządzaniu opinii dotyczących obowiązków informacyjnych przygotowywanych na potrzeby organów zarządczych spółek publicznych,

Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w projektach restrukturyzacjach, w tym przekształceniach oraz połączeniach spółek związanych ze zmianą schematów funkcjonowania grup kapitałowych. Posiada też doświadczenie w prawnym due diligence  spółek w zakresie spraw kapitałowych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America Columbus School of Law, Washington, D.C. Włada biegle językiem angielskim.

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną

Od złożonych transakcji po codzienne sprawy Twojej firmy. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.