Skontaktuj się

Specjalizacje

Prawna opieka biznesu

Oferowane przez nas wsparcie dla biznesu to coś więcej niż obsługa prawna – to codzienna opieka, której celem jest bezpieczeństwo Twojej działalności.

Głównym obszarem zainteresowania kancelarii jest wspieranie i ochrona działalności gospodarczej. Nasza pomoc to coś więcej niż po prostu obsługa prawna. Relacje z klientami budujemy na osobistym zaufaniu, stałym kontakcie, prostych formach komunikacji oraz zaangażowaniu w bieżące działania przedsiębiorstwa. Uczymy się zasad działania Twojej firmy, dzięki czemu nasze rozwiązania zawsze będą dostosowane do jej aktualnej sytuacji. Mamy duże i różnorodne doświadczenie biznesowe, dlatego wiemy, jak doradzać przedsiębiorcom.

Nasza oferta obejmuje bieżące wsparcie w działalności gospodarczej, którego podstawą jest unikanie jakichkolwiek zagrożeń prawnych. Jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej, nie zostawimy Cię samego – zaplanujemy niezbędne działania i pomożemy Ci wyjść na prostą. Bierzemy także aktywny udział w planowaniu przyszłości firmy. Zapewnimy Ci analizy, dokumenty i strategie niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji.

Co robimy?

Nasza oferta obejmuje bieżące wsparcie w działalności gospodarczej, którego podstawą jest unikanie jakichkolwiek zagrożeń prawnych.

W czym możemy pomóc?

Bieżąca opieka prawna

Zapewniamy stałe wsparcie działalności Twojej firmy. W prosty sposób wyjaśniamy skomplikowane kwestie prawne, sporządzamy i opiniujemy dokumenty, egzekwujemy należności, reprezentujemy w kontaktach z klientami, kontrahentami i organami publicznymi. Dbamy o tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa i zabezpieczamy je przed nieuczciwą konkurencją.

Ochrona w zakresie prawa pracy

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z zakresu prawa pracy, którzy sporządzą, zweryfikują, wynegocjują oraz zaktualizują wszelkie dokumenty niezbędne z punktu widzenia pracodawcy. Przygotowywane przez nas umowy, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne będą nie tylko zgodne z prawem, ale także z Twoimi potrzebami. Dodatkowo specjalizujemy się w sprawach dotyczących kontraktów menadżerskich.

Wsparcie korporacyjne

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w działalności spółek handlowych. Sporządzamy i opiniujemy dokumenty korporacyjne, przygotowujemy posiedzenia organów spółki oraz doradzamy w kwestiach związanych ze zmianą kapitału zakładowego, w tym emisją lub umarzaniem akcji i udziałów. Reprezentujemy spółki w sporach korporacyjnych i relacjach z członkami jej organów, zwłaszcza na gruncie kontraktów menadżerskich. Prowadzimy obronę w sprawach karnych gospodarczych i karnoskarbowych.

Zastępstwo procesowe

Świadczona przez nas opieka prawna obejmuje reprezentację klientów przed wszystkimi sądami i organami publicznymi, a także w postępowaniu arbitrażowym. W ramach zastępstwa procesowego przygotowujemy optymalną strategię, sporządzamy niezbędne pisma i uczestniczymy we wszystkich czynnościach przewidzianych przez przepisy. Nigdy nie ignorujemy Twoich problemów i niczego nie pozostawiamy przypadkowi.

Ochrona własności intelektualnej

Zapewniamy pełną opiekę nad wykorzystywaną przez Ciebie własnością intelektualną. Pomagamy w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych, egzekwujemy ich ochronę oraz negocjujemy warunki umów związanych z ich wykorzystaniem. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie rodzaje kontraktów o przeniesienie praw własności intelektualnej i umów licencyjnych.

Eksperci

Poznaj cały zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Wiesław Łatała

Katarzyna Zajas - Aydogan

Radca Prawny, Partner

Katarzyna Zajas – Aydogan

Łukasz Bielecki

Adwokat

Łukasz Bielecki