Skontaktuj się

Zespół

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Forton Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział we wprowadzaniu spółek na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A., przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Świadczy obsługę w zakresie tworzenia struktur grup kapitałowych. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. 

Pełni liczne funkcje w organach nadzorczych wielu spółek kapitałowych w kraju i za granicą. Autor publikacji w prasie prawniczej, jak również prelegent na konferencjach z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Posługuje się językiem angielskim. 

Chcesz porozmawiać?

Skontaktuj się ze mną